Dla kogo i w jakim celu?

Portal przeznaczony jest dla:

  • Osób prywatnych zainteresowanych własnym rozwojem (w tym pracowników lub osób bezrobotnych),
  • Tutorów, w tym Doradców zawodowych zainteresowanych metodą tutoringu i pracą w roli Tutora,
  • Mentorów i Coachów,
  • Trenerów,
a także:
  • Pracodawców/ HR,
  • Instytucji Szkoleniowych,
  • Instytucji Rynku Pracy.

Portal jest przestrzenią, która jednoczy

wszystkie strony realizacji indywidualnych i grupowych procesów rozwojowych: uczestników i podopiecznych (tutee, mentee), osoby prowadzące (Trenerów, Mentorów, Tutorów/ Doradców zawodowych), organizatorów (Pracodawców/ HR, Instytucje Szkoleniowe, Instytucje Rynku Pracy).
Rejestrując się zyskujesz...
dostęp do wielu funkcji Portalu i zasobów wiedzy wspierających Cię we własnymrozwoju lub pracy rozwojowej z innymi w obszarze tutoringu, mentoringu i szkoleń, a także umożliwiających komunikację i rozwój współpracy z innymi użytkownikami Portalu w obrębie organizacji indywidualnych i grupowych procesów rozwojowych.
Jako osoba prywatna (w tym pracownik lub osoba bezrobotna) zyskujesz m.in. możliwość wyboru swojego Mentora lub Tutora i rozpoczęcia z nim pracy nad własnym rozwojem z pomocą funkcjonalności Portalu, np. poprzez pracę z Twoimi celami czy talentami i potrzebami rozwojowymi. Dzięki zamieszczonym testom, otrzymujesz możliwość weryfikacji swojego stylu uczenia się, motywacji i kompetencji względem interesujących Cię stanowisk pracy. Skonstruujesz też swoje CV oraz uzyskasz dostęp do bazy szkoleń.
Jako Mentor i Tutor (w tym Doradca zawodowy) zyskujesz możliwość prowadzenia procesu rozwojowego ze swoim podopiecznym zdalnie, poprzez Portal z pomocą wielu funkcjonalności wspierających prowadzenie procesu. Masz m.in. możliwość pracy z podopiecznym na jego celach i potrzebach rozwojowych, możliwość zapoznawania się z CV podopiecznego, wynikami testów weryfikujących styl uczenia się, motywację, czy kompetencje względem wybranego stanowiska. Otrzymujesz także dostęp do podręcznika, kompletu narzędzi oraz filmów instruktażowych do pracy w obszarze tutoringu lub mentoringu.
Jako Pracodawca/HR zyskujesz m.in. dostęp do bazy szkoleń umożliwiających podniesienie kompetencji i kwalifikacji Waszych pracowników, po uprzednim ich zweryfikowaniu poprzez testy kompetencyjne. Otrzymujesz także możliwość tworzenia indywidualnej drogi rozwoju kompetencji dla pracowników względem wybranego stanowiska oraz możliwość monitorowania procesów mentorskich w swojej firmie/organizacji.
Jako Trener zyskujesz m.in. możliwość badania potrzeb szkoleniowych oraz projektowania szkoleń „szytych na miarę”, względem wyników testów kompetencyjnych i stylu uczenia się uczestników. Otrzymujesz przy tym dostęp do narzędzi szkoleniowych i bazy uczestników swoich szkoleń. Masz też możliwość nawiązywania współpracy z Instytucjami Szkoleniowymi i występowania w roli Trenera w organizowanych przez nich na Portalu wydarzeniach.
Jako Instytucja Szkoleniowa zyskujesz możliwość tworzenia i przedstawienia swojej oferty szkoleniowej oraz organizacji wydarzeń rozwojowych na Portalu, jak też możliwość nawiązania i rozwoju współpracy z Trenerami poprzez Portal. Zarejestrowani Trenerzy Twojej instytucji, mają ponadto możliwość projektowania szkoleń z pomocą narzędzi dostępnych w ich strefie na Portalu.
Jako Instytucja Rynku Pracy zyskujesz możliwość zapraszania Doradców zawodowych do współpracy i monitorowania toczących się procesów tutorskich z osobami bezrobotnymi w obrębie waszej Instytucji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zarejestruj się!