POMAGAMY ZWIĘKSZAĆ
KOMPETENCJE

Projekt ma na celu zwiększenie udziału osób dorosłych w pozaszkolnych formach kształcenia i uczenia się przez całe życie poprzez wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie narzędzi umożliwiających tworzenie i realizację ofert edukacyjnych uwzględniających rozwój kompetencji kluczowych osób dorosłych z wykorzystaniem metod mentoringowych i tutoringowych.

ZACZNIJ ZWIĘKSZAĆ SWOJE KOMPETENCJE

Najlepsza pora, żeby zacząć, to teraz. Zarejestruj się, jeśli jesteś nowym użytkownikiem i dopiero zaczynasz pracę z platformą lub zaloguj się, jeśli masz konto.